Wystawy / Shows
 
PLAN SĘDZIOWANIA - JUDGING PLAN

WYKAZ WYSTAWCÓW - LIST OF EXHIBITORS

PLAN RINGÓW - RINGS MAP

 
 
Wystawa - Show
  MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
z okazji 75-lecia Oddziału w Poznaniu

INTERNATIONAL DOG SHOW (CACIB)
The Polish Kennel Club’s Branch in Poznan 75th Anniversary Celebration

Miasto - City, Date - Date

Poznań, 4.11.2023

Miejsce - Place

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
(wejście od ul. Śniadeckich, Głogowskiej i Bukowskiej)
GPS: N52° 24' 140"; E16° 54' 208"

PLAN TERENU >

Poznań International Fair (PIF), ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań
(entry from Śniadeckich, Głogowska and Bukowska streets)
GPS: N52° 24' 140"; E16° 54' 208"

FAIRGROUNDS MAP >
 

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

Termin przyjmowania zgłoszeń:  22.10.2023
Deadline of entries:

Termin przyjmowania opłat - Deadline of payment

I termin przyjmowania opłat:  10.09.2023
First deadline of payment:

II termin przyjmowania opłat:  22.10.2023
Second deadline of payment:

Sędziowie - Judges

OBSADA SĘDZIOWSKA  -  STAFF OF JUDGES

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

I TERMIN - Opłaty
do dnia 10.09.2023 r. - płatność online lub data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa  160 zł.
- za drugiego psa 150 zł.
- za każdego następnego  140 zł.
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  80 zł.
- za psa z tytułem Int.Champ. (z potwierdzonym certyfikatem)  80 zł.
- rasy polskie 50 % opłat podstawowych

II TERMIN -
Opłaty do dnia 22.10.2023 r. - płatność TYLKO online !
- za pierwszego psa  180 zł.
- za drugiego psa 170 zł.
- za każdego następnego  160 zł.
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  85 zł.
- za psa z tytułem Int.Champ. (z potwierdzonym certyfikatem)  85 zł.
- rasy polskie 50 % opłat podstawowych

Konkurencje hodowlane - 60 zł.
Najlepsza Para
Najlepsza Grupa Hodowlana

Konkurs Młody Prezenter  50 zł.

Członkowie Oddziału
w Poznaniu mają zniżkę w wysokości 10 zł za każdego zgłoszonego psa.

UWAGA ! Przy zgłoszeniu psa na dwie wystawy (w dniach od 3-5 listopada) łączna opłata za zgłoszenia zostanie pomniejszona o 10 zł
.

W przypadku wycofania zgłoszenia zwrot płatności zostanie wykonany automatycznie na konto. Przelana kwota zostanie pomniejszona o 5% jako pokrycie kosztów manipulacyjnych.

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 15 zł.

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 22
.10.2023 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału. Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 22.10.2023 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".


Foreign exhibitors

ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.


On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.


First deadline until 10.09.2023

- for the first dog  50 EUR
- for the second dog 45 EUR
- for each succeeding dog  40 EUR
- minor puppy, puppy class and veteran class  30 EUR
- interchampions with recognized certificate  30 EUR

Second deadline until 22.10.2023

- for the first dog  55 EUR
- for the second dog 50 EUR
- for each succeeding dog  45 EUR
- minor puppy, puppy class and veteran class  35 EUR
- interchampions with recognized certificate  35 EUR

Breeding competitions:  20 EUR
Best Couple
Best Breeders Group

Junior Handling:  15 EUR

ATTENTION !
A EUR 5 discount applies upon entering the same dog for two shows (two shows from 3-5 of November).

The payment will be refunded automatically to the account in case of cancelling the participation. The transferred amount will be 5% reduced to cover handling costs.

Attention!   We do not accept payments at the show. The payment deadline is 22.10.2023.
Entries which will not be paid, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

A copy of the pedigree to be included!
A copy of the recognized Champion Title and Working Certificate for the Champion/Working class to be included (dated not later than deadline of entries). Otherwise the dog will be categorized as “Open Class”.

The submission of the entry-form shall be regarded as the exhibitor’s declaration stating that he/she knows the show regulations and will observe them.

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888   SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, MWPR 4.11.2023

IBAN: PL 62 1090 1359 0000 0001 0237 1888
SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, MWPR 4.11.2023

Reklamy w katalogu

Dla hodowców: cała strona - czarno-biała 200,00 zł; 1/2 strony - czarno-biała 100,00 zł.
Dla przedsiębiorstw: cała strona - czarno-biała 400,00 zł; 1/2 strony - czarno-biała 200,00 zł.

Reklamy w katalogu (przesłane w formie CD wraz z wydrukiem lub e-mailem) zostaną zamieszczone wyłącznie pod warunkiem dołączenia kserokopii dowodu wpłaty. Uprzejmie informujemy, że materiały reklamowe nie podlegają zwrotowi.
Termin przyjmowania reklam upływa z dniem 13.10.2023 r.

Informacja dla firm - STOISKA

Zamówienia na stoiska handlowe należy składać bezpośrednio na Międzynarodowych Targach Poznańskich pod adresem: elzbieta.michalczewska-dubicka@grupamtp.pl

Dodatkowe informacje - More informations

KLASY WYSTAWOWE:
Klasa młodszych szczeniąt - od 4 do 6 miesięcy
Klasa szczeniąt - od 6 do 9 miesięcy
Klasa młodzieży - od 9 do 18 miesięcy
Klasa pośrednia - od 15 do 24 miesięcy
Klasa otwarta - od 15 miesięcy
Klasa użytkowa - od 15 miesięcy - z certyfikatem użytkowości
Klasa championów - od 15 miesięcy - psy i suki z zatwierdzonym tytułem międzynarodowego lub krajowego championa
Klasa weteranów - od 8 lat

CLASSES:
Minor Puppy class - from 4 to 6 months
Puppy class - from 6 to 9 months
Junior class - from 9 to 18 months
Intermediate class - from 15 to 24 months
Open class - from 15 months
Working class - from 15 months (with recognized Working Certificate)
Champion class - from 15 months (with recognized Champion Title)
Veteran class - from 8 years

TYTUŁY:

Zwycięzca Młodzieży
Najlepszy Junior w Rasie
Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
Zwycięzca Weteran
Najlepszy Weteran w Rasie
Zwycięzca Rasy (BOB)
Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
FCI-CACIB
FCI-CACIB Res.
FCI-CACIB-Junior
FCI-CACIB-Veteran
CWC/CAC

TITLES:
Junior Winner
Best Junior of Breed
Best Dog / Best Bitch
Veteran Winner
Best Veteran of Breed
Best of Breed (BOB)
Best of Opposite Sex (BOS)
FCI-CACIB
FCI-CACIB Res.
FCI-CACIB-Junior
FCI-CACIB-Veteran
CWC/CAC


WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:

Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.

2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.

3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej, która będzie miała miejsce w godz. od 6 do 13 przy wejściach do poszczególnych pawilonów. Kontrola weterynaryjna zostanie potwierdzona pieczątką na numerku startowym uprawniającą do wejścia na ring.
Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za psa nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego wykonania. Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.

4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.

5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.

6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.


IMPORTANT INFORMATIONS FOR EXHIBITORS:

From 01.01.2016 any cropped/docked dog born in Poland after 01.01.2012 would be banned from Polish dog shows.
The dogs born in countries where cropping/docking is prohibited can be entered to the show and examined in the ring provided that their ears and tails are left natural.
The dogs born in countries where cropping/docking isn't prohibited can be entered to the shows regardless of whether they are cropped/docked or have their ears and/or tails left natural.


1. Exhibitors are personally responsible for all damage caused by their dogs.

2. During the show dogs must be under the care of their exhibitors.

3. Obligatory veterinary reception of dogs: at the entrance to the pavilions from 6 a.m. to 1 p.m., (required an anti-rabies vaccination certificate).
An anti-rabies vaccination shall be considered as valid 21 days from the date of completion of the vaccination indicated in Section IV of the passport.
However, the anti-rabies vaccination shall be considered as valid from the date of revaccination (booster) where the vaccine is administered within the period of validity indicated in passport.
The date of vaccination must not precede the date of microchipping indicated in Section III of the passport.

4. Exhibitors are obliged to present their dogs for judging at the appropriate times and rings according to the programme given in the catalogue. Otherwise dogs will not be judged.

5. At the show area and the surrounding areas the sale of puppies is absolutely forbidden.

6. Dogs not entered in the show may not be brought into the show area.
 

Aktualizacja / Update: 27-10-2023