Wystawy / Shows
 
PLAN SĘDZIOWANIA - JUDGING PLAN

WYKAZ WYSTAWCÓW - LIST OF EXHIBITORS

PLAN RINGÓW - RINGS MAP

PLAN RINGÓW-FINAŁY - RINGS MAP-FINALS

 
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Psów 1. Grupy FCI

1. FCI Group National Show (CACI)

Miasto - City, Date - Date

Poznań, 3.11.2023

Miejsce - Place

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
(wejście od ul. Śniadeckich, Głogowskiej i Bukowskiej)
GPS: N52° 24' 140"; E16° 54' 208"

PLAN TERENU >

Poznań International Fair (PIF), ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań
(entry from Śniadeckich, Głogowska and Bukowska streets)
GPS: N52° 24' 140"; E16° 54' 208"

FAIRGROUNDS MAP >
 

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

22.10.2023

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

I TERMIN - Opłaty
do dnia 10.09.2023 r. - płatność online lub data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa  130 zł.
- za drugiego psa 120 zł.
- za każdego następnego  110 zł.
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  60 zł.
- za psa z tytułem Int.Champ. (z potwierdzonym certyfikatem)  60 zł.
- psy ras polskich  50 % opłat podstawowych

II TERMIN -
Opłaty do dnia 22.10.2023 r. - płatność TYLKO online !
- za pierwszego psa  150 zł.
- za drugiego psa 140 zł.
- za każdego następnego  130 zł.
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  75 zł.
- za psa z tytułem Int.Champ. (z potwierdzonym certyfikatem)  75 zł.
- psy ras polskich  50 % opłat podstawowych

Konkurencje hodowlane - 50 zł.
Najlepsza Para
Najlepsza Grupa Hodowlana

Członkowie Oddziału
w Poznaniu mają zniżkę w wysokości 10 zł za każdego zgłoszonego psa.

UWAGA ! Przy zgłoszeniu psa na dwie wystawy (w dniach od 3-5 listopada) łączna opłata za zgłoszenia zostanie pomniejszona o 10 zł
.

W przypadku wycofania zgłoszenia zwrot płatności zostanie wykonany automatycznie na konto. Przelana kwota zostanie pomniejszona o 5% jako pokrycie kosztów manipulacyjnych.

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 22
.10.2023 r. Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 22.10.2023 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.

UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".


Foreign exhibitors

ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.


On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.


First deadline until 10.09.2023

- for the first dog  40 EUR
- for the second dog 35 EUR
- for each succeeding dog  30 EUR
- minor puppy, puppy class and veteran class  25 EUR
- interchampions with recognized certificate  25 EUR

Second deadline until 22.10.2023

- for the first dog  50 EUR
- for the second dog 45 EUR
- for each succeeding dog  40 EUR
- minor puppy, puppy class and veteran class  30 EUR
- interchampions with recognized certificate  30 EUR

Breeding competitions: 15 EUR
Best Couple
Best Breeders Group

ATTENTION !
A EUR 5 discount applies upon entering the same dog for two shows (two shows from 3-5 of November).

The payment will be refunded automatically to the account in case of cancelling the participation. The transferred amount will be 5% reduced to cover handling costs.

Attention!   We do not accept payments at the show. The payment deadline is 22.10.2023.
Entries which will not be paid, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 EUR.

A copy of the pedigree to be included!
A copy of the recognized Champion Title and Working Certificate for the Champion/Working class to be included (dated not later than deadline of entries). Otherwise the dog will be categorized as “Open Class”.

The submission of the entry-form shall be regarded as the exhibitor’s declaration stating that he/she knows the show regulations and will observe them.

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, KWPR I

IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and KWPR I

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, KWPR I

Formaty reklam: cała strona (A-5) - 115 x 178 mm, pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.
Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF.

Pliki należy wysłać e-mail'em do dnia 13.10.2023 wraz z potwierdzeniem opłaty.

Planowana obsada sędziowska - Judges

Gerard Jipping (NL)
    
Biały owczarek szwajcarski - Berger Blanc Suisse / White Swiss Shepherd Dog
     Owczarek belgijski Groenendael - Chien de Berger Belge/Belgian Shepherd Dog - Groenendael
     Owczarek belgijski Laekenois - Chien de Berger Belge/Belgian Shepherd Dog - Laekenois
     Owczarek belgijski Malinois - Chien de Berger Belge/Belgian Shepherd Dog - Malinois
     Owczarek belgijski Tervueren - Chien de Berger Belge/Belgian Shepherd Dog - Tervueren
     Owczarek staroangielski Bobtail - Old English Sheepdog (Bobtail)
     Welsh Corgi Pembroke
     Welsh Corgi Cardigan

Małgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska (PL)
     Owczarek niemiecki długowłosy - Deutscher Schäferhund Langstockhaar
          German Shepherd Dog Long and harsh outer coat
     Owczarek niemiecki krótkowłosy - Deutscher Schäferhund Stockhaar
          German Shepherd Dog Double coat

Jadranka Mijatovic (HR)
    
Australian Cattle Dog
     Bouvier des Flandres / Vlaamse Koehond - Bouvier des Flandres
     Ceskoslovenský Vlciak- Ceskoslovenský Vlciak / Czechoslovakian Wolfdog
     Owczarek francuski - Beauceron - Berger de Beauce
     Owczarek francuski - Briard - Berger de Brie (Briard)
     Owczarek szkocki długowłosy - Collie Rough
     Owczarek szkocki krótkowłosy - Collie Smooth
     Polski owczarek nizinny - Polish Lowland Sheepdog
     Saarlooswolfhond - Saarlooswolfhond / Saarloos Wolfdog
     Schipperke

Hans Van Den Berg (NL)
 
    Amerykański owczarek miniaturowy - Miniature American Shepherd
     Border Collie
     Owczarek australijski (typ amerykański) - Australian Shepherd

Jaroslav Matyas (SK)
    
Bearded Collie
     Owczarek szetlandzki - Shetland Sheepdog
     Polski owczarek podhalański - Tatra Shepherd Dog
     Puli (biały) - Puli (pearl-white)
     Puli (czarny, płowy) - Puli (black, fawn)
     pozostałe rasy - remaining breeds

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych psów
oraz przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 27-10-2023