Wystawy / Shows
 
PLAN SĘDZIOWANIA - JUDGING PLAN
 
WYKAZ WYSTAWCÓW - LIST OF EXHIBITORS

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW - INFORMATION FOR EXHIBITORS
 
 
Wystawa - Show
  Światowy Puchar Chartów - "duże" CWC

World Cup Sighthound

Miasto - City, Date - Date

Swadzim, 17.09.2023

Miejsce - Place

Pałac Kasztanowy, ul. Lipowa 15, 62-080 Swadzim

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

1.09.2023

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty
wniesione do dnia 1.09.2023 r. - płatność online lub data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa  160 zł.
- za drugiego psa  140 zł.
- za każdego następnego  130 zł.
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  80 zł.
- za psa z tytułem Int.Champ. (z potwierdzonym certyfikatem)  80 zł.
- charty polskie  50% zniżki od opłat podstawowych

UWAGA !  Przy jednoczesnym zgłoszeniu psa na trzy wystawy łączna opłata za zgłoszenia każdego psa jest niższa o 15 zł.

Konkurencje hodowlane
Najlepsza Para  50 zł.
Najlepsza Grupa Hodowlana  50 zł.
Najlepszy Reproduktor  50 zł.
Najlepsza Suka Hodowlana  50 zł.


KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem
1.09.2023 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia
1.09.2023 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.

Attention! We do not accept payments at the show. The payment deadline is
1.09.2023.
Entries which will not be paid until
1.09.2023, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.

UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".


Foreign exhibitors

Fees up to 1.09.2023 - online payment
- for the first dog  45 EUR
- second dog  42 EUR
- third and another  40 EUR
- minor puppy, puppy and veteran class  30 EUR
- interchampions - with recognized certificate  30 EUR
- Polish Greyhound  50% discount

ATTENTION !  If the dog is registered to three shows, the total fee for each dog is lowered by 5 EUR.

Breeding competitions
Best Brace  15 EUR
Best Breeders Group  15 EUR
Best Stud Dog  15 EUR
Best Brood Bitch  15 EUR

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 EUR.


Attention! We do not accept payments at the show. The payment deadline is 1.09.2023.
Entries which will not be paid until
1.09.2023, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.

A copy of the pedigree and bank transfer to be included!
A copy of the recognized Champion Title and Working Certificate for the Champion/Working class to be included (dated not later than deadline of entries). Otherwise the dog will be categorized as “Open Class”.

The submission of the entry-form shall be regarded as the exhibitor’s declaration stating that he/she knows the show regulations and will observe them.

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, WCS

IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "WCS"

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, WCS

Formaty reklam: cała strona (A-5) - 115 x 178 mm, pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.
Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF.

Pliki należy wysłać e-mail'em do dnia 1.09.2023 wraz z potwierdzeniem opłaty.

Planowana obsada sędziowska - Judges

Bitte Dagmar Ahrens (IT)
    Chart afrykański - Azawakh
    Chart arabski - Sloughi
    Chart rosyjski borzoj / Russkaya Psovaya Borzaya / Barzoi
    Greyhound

Espen Engh (NO)
    Cirneco dell'Etna
    Pies Faraona / Pharaoh Hound
    Podenco kanaryjski / Podenco Canario / Canarian Warren Hound
    Podenco z Ibizy / Podenco Ibicenco / Ibizan Warren Hound
    Podengo portugalski / Podengo Portuguęs / Portuguese Podengo
    Chart afgański / Afghan Hound
    Chart perski - Saluki

Jarmo Vuorinen (FI)
    Whippet - psy

Anette Edlander (SE)

    Whippet - suki

Frederic Maison (FR)
    Chart szkocki / Deerhound
    Wilczarz irlandzki / Irish Wolfhound

Inigo Garcia Monedero (ES)
    Charcik włoski / Piccolo Levriero Italiano / Italian Greyhound
    Chart hiszpański / Galgo espańol / Spanish Greyhound

Maciej Lipiec (PL) 
    Chart polski / Polish Greyhound
    Chart węgierski / Magyar Agar / Hungarian Greyhound
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych psów
oraz przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 15-09-2023