Wystawy / Shows
  WYNIKI - RESULTS

W przypadku zauważenia błędów w wynikach, prosimy o kontakt na adres: biuro@wystawy.net

PLAN SĘDZIOWANIA - JUDGING PLAN

WYKAZ WYSTAWCÓW - LIST OF EXHIBITORS
   

KONKURENCJE FINAŁOWE - FINALS

KONKURENCJE FINAŁOWE (zasady) - FINALS (regulations)

KATALOG - CATALOG

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.


UWAGA!

Dyplomy „Zwycięzca Polski”, „Młodzieżowy Zwycięzca Polski” oraz „Zwycięzca Polski Weteranów” będą do odebrania w sekretariacie wystawy w pawilonie nr 10 – należy przygotować kartę oceny.

ATTENTION !
Diplomas of Poland Junior Winner, Poland Veteran Winner and Poland Winner will be available for collection at the exhibition office in pavilion No. 10 - please take your dog show report with you.

 
Wystawa - Show
  MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
ZWYCIĘZCA POLSKI POZNAŃ 2021

INTERNATIONAL DOG SHOW (CACIB)
POLAND WINNER POZNAŃ 2021

Miasto - City, Date - Date

Poznań, 14.11.2021

Miejsce - Place

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
(wejście od ul. Śniadeckich, Głogowskiej i Bukowskiej)
GPS: N52° 24' 140"; E16° 54' 208"

PLAN TERENU 1 >     PLAN TERENU 2 >     PLAN RINGÓW >

Poznań International Fair (PIF), ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań
(entry from Śniadeckich, Głogowska and Bukowska streets)
GPS: N52° 24' 140"; E16° 54' 208"

FAIRGROUNDS MAP 1 >      FAIRGROUNDS MAP 2 >     MAP OF RINGS >
 

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

Termin przyjmowania zgłoszeń:  2.11.2021
Deadline of entries:

Termin przyjmowania opłat - Deadline of payment

Termin przyjmowania opłat:  2.11.2021
Deadline of payment:

Opłaty - Entry Fees

Wystawcy krajowi (dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP)

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 15 zł.


Opłaty
wniesione do dnia 2.11.2021 r. - data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa  140 zł
- za każdego następnego psa  120 zł
- klasa młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  70 zł
- interchampiony z potwierdzonym certyfikatem  70 zł
- za każdego psa rasy polskiej  60 zł

Członkowie Oddziału w Poznaniu mają zniżkę w wysokości 10 zł za każdego zgłoszonego psa.

Konkurencje: Pary hodowlane, Grupy hodowlane (bez katalogu) 60 zł

UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób co pierwszy pies).
Przykład 1:
Pies A - własność Jan Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

Do zgłoszenia do klasy championów i klasy użytkowej należy dołączyć kserokopię odpowiedniego certyfikatu. Dokumenty te muszą być wystawione przed dniem
29.10.2021 r. Brak w/w dokumentów spowoduje umieszczenie psa/suki w klasie otwartej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia w przypadku braku potwierdzenia championatu/certyfikatu użytkowości lub zgłoszenia psa/suki do klasy niezgodnej z wiekiem.

Zmiana klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 2.11.2021 r. w systemie wystawy.NET lub na pisemną prośbę właściciela psa/suki.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa. 


Foreign exhibitors

Attention!   We do not accept payments at the show. The payment deadline is 2.11.2021.
Entries which will not be paid, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

Payment - up to:  2.11.2021

- for the first dog  50 EUR
- for each succeeding dog  40 EUR
- minor puppy, puppy class and veteran class  30 EUR
- interchampions with recognized certificate  30 EUR

Competitions: breeder’s group (team), brace/couple class  25 EUR

A copy of the pedigree to be included!
A copy of the recognized Champion Title and Working Certificate for the Champion/Working class to be included (dated not later than deadline of entries). Otherwise the dog will be categorized as “Open Class”.

The submission of the entry-form shall be regarded as the exhibitor’s declaration stating that he/she knows the show regulations and will observe them.

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888 BZ WBK SA III/O Poznań
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, MWPR 14.11.2021

IBAN: PL 62 1090 1359 0000 0001 0237 1888
SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, MWPR 14.11.2021

Attention!
We cannot incur your bank transfer costs so please calculate it in the transfer.
Only entries with the total payment will be accepted.

Reklamy w katalogu

Dla hodowców: cała strona - czarno-biała 200,00 zł; 1/2 strony - czarno-biała 100,00 zł.
Dla przedsiębiorstw: cała strona - czarno-biała 400,00 zł; 1/2 strony - czarno-biała 200,00 zł.

Reklamy w katalogu (przesłane w formie CD wraz z wydrukiem lub e-mailem) zostaną zamieszczone wyłącznie pod warunkiem dołączenia kserokopii dowodu wpłaty. Uprzejmie informujemy, że materiały reklamowe nie podlegają zwrotowi.
Termin przyjmowania reklam upływa z dniem 29.10.2021 r.

Informacja dla firm - STOISKA

Zamówienia na stoiska handlowe należy składać bezpośrednio na Międzynarodowych Targach Poznańskich pod adresem: elzbieta.michalczewska-dubicka@grupamtp.pl

Dodatkowe informacje - More informations

KLASY WYSTAWOWE:
Klasa młodszych szczeniąt - od 4 do 6 miesięcy
Klasa szczeniąt - od 6 do 9 miesięcy
Klasa młodzieży - od 9 do 18 miesięcy
Klasa pośrednia - od 15 do 24 miesięcy
Klasa otwarta - od 15 miesięcy
Klasa użytkowa - od 15 miesięcy - z certyfikatem użytkowości
Klasa championów - od 15 miesięcy - psy i suki z zatwierdzonym tytułem międzynarodowego lub krajowego championa
Klasa weteranów - od 8 lat

CLASSES:
Minor Puppy class - from 4 to 6 months
Puppy class - from 6 to 9 months
Junior class - from 9 to 18 months
Intermediate class - from 15 to 24 months
Open class - from 15 months
Working class - from 15 months (with recognized Working Certificate)
Champion class - from 15 months (with recognized Champion Title)
Veteran class - from 8 years

TYTUŁY:

Zwycięzca Młodzieży
Młodzieżowy Zwycięzca Polski Poznań 2021
Najlepszy Junior w Rasie
Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
Zwycięzca Weteran
Zwycięzca Polski Weteranów Poznań 2021
Najlepszy Weteran w Rasie
Zwycięzca Rasy (BOB)
Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
Zwycięzca Polski Poznań 2021
CACIB
Res. CACIB
CWC/CAC

TITLES:
Junior Winner
Poland Junior Winner Poznań 2021
Best Junior of Breed
Best Dog / Best Bitch
Veteran Winner
Poland Veteran Winner Poznań 2021
Best Veteran of Breed
Best of Breed (BOB)
Best of Opposite Sex (BOS)
Poland Winner Poznań 2021
CACIB
Res. CACIB
CWC/CAC 


WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:

Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.

2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.

3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej, która będzie miała miejsce w godz. od 7 do 14 przy wejściach do poszczególnych pawilonów. Kontrola weterynaryjna zostanie potwierdzona pieczątką na numerku startowym uprawniającą do wejścia na ring.
Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za psa nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego wykonania. Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.

4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.

5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.

6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

7. Na terenie wystawy są do dyspozycji płatne miejsca parkingowe.
Międzynarodowe Targi Poznańskie oferują także 24-godzinny, strzeżony parking (1 000 miejsc parkingowych) oddalony o 350 metrów od terenów wystawowych. Parking obsługuje zarówno pojazdy osobowe, jak i autobusy. Na teren parkingu można wjechać od ulicy Matejki (brama główna, czynna przez wszystkie dni w roku). GPS: ul. Matejki 63


IMPORTANT INFORMATIONS FOR EXHIBITORS:

From 01.01.2016 any cropped/docked dog born in Poland after 01.01.2012 would be banned from Polish dog shows.
The dogs born in countries where cropping/docking is prohibited can be entered to the show and examined in the ring provided that their ears and tails are left natural.
The dogs born in countries where cropping/docking isn't prohibited can be entered to the shows regardless of whether they are cropped/docked or have their ears and/or tails left natural.


1. Exhibitors are personally responsible for all damage caused by their dogs.

2. During the show dogs must be under the care of their exhibitors.

3. Obligatory veterinary reception of dogs: at the entrance to the pavilions from 7 a.m. to 2 p.m., (required an anti-rabies vaccination certificate).
An anti-rabies vaccination shall be considered as valid 21 days from the date of completion of the vaccination indicated in Section IV of the passport.
However, the anti-rabies vaccination shall be considered as valid from the date of revaccination (booster) where the vaccine is administered within the period of validity indicated in passport.
The date of vaccination must not precede the date of microchipping indicated in Section III of the passport.

4. Exhibitors are obliged to present their dogs for judging at the appropriate times and rings according to the programme given in the catalogue. Otherwise dogs will not be judged.

5. At the show area and the surrounding areas the sale of puppies is absolutely forbidden.

6. At the show area there are at disposal paid parking places. You can also use the Poznań International Fair car park located at ul. Matejki (350 metres from the show area) for cars, campers and another vehicles. The car park is guarded and open 24 h. GPS: ul. Matejki 63

7. Dogs not entered in the show may not be brought into the show area.


HOTELE W POZNANIU >

Aktualizacja / Update: 14-11-2021