Wystawy / Shows
  ODWOŁANA / CANCELED
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Gończych Polskich

Polish Hunting Dog National Dog Show

Miasto - City, Date - Date

Stara Korytnica, 5.04.2020

Przyjmowanie uczestników wystawy od godz. 13:00
Ocena psów w ringu od godz. 14:00

Miejsce - Place

Stara Korytnica 29, 78-540 Stara Korytnica
Współrzędne: 53.299295, 16.036434

Termin przyjmowania zgłoszeń i opłat - Deadline of entries

20.03.2020

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty
wniesione do dnia 20.03.2020 r. - data wpływu na konto oddziału !
- klasa młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa i championów  60 zł
- klasa młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów oraz psy/suki z tytułem CIB/CIE  40 zł


UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 20.03.2020 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 20.03.2020 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.

Attention! We do not accept payments at the show. The payment deadline is 20.03.2020.
Entries which will not be paid until 20.03.2020, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, KWGP

IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "KWGP"

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, KWGP

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 /
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m

Planowana obsada sędziowska - Judges

Katarzyna Gazda (PL)
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 17-03-2020

Obsługa wystawy: wystawy.NET