Wystawy / Shows
 
  Z przyczyn od nas niezależnych, z uwagi na panujące zagrożenie wirusami, decyzje organów rządowych oraz regionalnych i miejscowych o zamknięciu m.in. obiektów sportowych (hale sportowe) a także odbywającą się kwarantannę w okresie od 16 do 29 marca 2020 roku, zaplanowana na 28 marca 2020 roku
Wystawa Bernardynów w Międzychodzie nie odbędzie się.
W miarę możliwości wystawę zorganizujemy w innym terminie. Wystawcy którzy uiścili opłaty za wystawę otrzymają ich zwrot.


W imieniu organizatora
Vice przewodniczący ds. hodowlanych Paweł Piepiora
 
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Bernardynów

St. Bernard National Dog Show

Miasto - City, Date - Date

Międzychód, 28.03.2020

Miejsce - Place

Międzychód, Hala Sportowa przy Placu Rolnym

Termin przyjmowania zgłoszeń i opłat - Deadline of entries

13.03.2020

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty
wniesione do dnia 13.03.2020 r. - data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa (z katalogiem)  110 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu)  40 zł

Konkurencje hodowlane
Najlepsza Para  30 zł
Najlepsza Grupa Hodowlana  30 zł

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 13.03.2020 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 13.03.2020 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.

Attention! We do not accept payments at the show. The payment deadline is 13.03.2020.
Entries which will not be paid until 13.03.2020, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, KWB


IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "KWB"

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, KWB

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 /
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m

Planowana obsada sędziowska - Judges

Anna Kochan (PL)
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 11-03-2020

Obsługa wystawy: wystawy.NET