Wystawy / Shows
 
Zgłoszenia - Entry
 


 
 
Wystawa - Show
  Klubowa Wystawa Ogarów Polskich

Ogar Polski Club Show

Miasto - City, Date - Date

Uzarzewo k/Poznania, 1.06.2019

Miejsce - Place

Uzarzewo k/Poznania, na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego, ul. Akacjowa 12

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

14.05.2019

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty
wniesione do dnia 14.05.2019 r. - data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa (z katalogiem)  100 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu)  50 zł
- za psa z tytulem CIB, CIE (bez katalogu)  50 zł

Konkurencje hodowlane  bezpłatnie
Najlepsza Para
Najlepsza Hodowla
Najlepszy Reproduktor
Najlepsza Suka Hodowlana

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 14.05.2019 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 14.05.2019 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.

Attention! We do not accept payments at the show. The payment deadline is 14.05.2019.
Entries which will not be paid until 14.05.2019, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, Klubowa OP

IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "OP"

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, Klubowa OP

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 /
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m
 

Planowana obsada sędziowska - Judges

Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (PL) 
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych psów
oraz przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 05-03-2019

Obsługa wystawy: wystawy.NET