Wystawy / Shows
 
PLAN SĘDZIOWANIA - JUDGING PLAN
 
WYKAZ WYSTAWCÓW - LIST OF EXHIBITORS

Godz. 8.00 - 10.00 - przyjmowanie psów
Godz. 10.00 - otwarcie wystawy
Godz. 10.05 - ocena w ringach
Psy będą wystawiane i oceniane w kolejności według planu sędziowania.
 
Wystawa - Show
  XVII Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich

Hunting-dogs National Show

Miasto - City, Date - Date

Uzarzewo k/Poznania, 1.06.2019

Miejsce - Place

Uzarzewo k/Poznania, na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego, ul. Akacjowa 12

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

18.05.2019

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty
wniesione do dnia 18.05.2019 r. - data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa (z katalogiem)  95 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  85 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu)  50 zł
- za psa z tytułem Int.Champ. (z potwierdzonym certyfikatem, bez katalogu)  50 zł

Rasy polskie
- za pierwszego psa - klasa młodzieży, pośrednia, otwarta i championów (bez katalogu)  47,50 zł
- za każdego następnego - klasa młodzieży, pośrednia, otwarta i championów (bez katalogu)  42,50 zł
- klasa młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu)  25 zł

Konkurencje hodowlane
Najlepsza Para  30 zł
Najlepsza Grupa Hodowlana  30 zł

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 18.05.2019 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 18.05.2019 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.

Attention! We do not accept payments at the show. The payment deadline is 18.05.2019.
Entries which will not be paid until 18.05.2019, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, Krajowa PRM


IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "PRM"

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, PRM

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 /
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m

Planowana obsada sędziowska - Judges

Grupa 3 FCI (sekcje 1, 2)
Aneta Dopierała

Grupa IV FCI
Andrzej Mania  (zmiana sędziego)

Grupa V FCI (sekcje 2, 7, 8)
Tomasz Kuszyk

Grupa VI FCI (bez dalmatyńczyka)
Jan Ryk

Grupa VII FCI
Rudy Feyaerts (BE)

Grupa VIII FCI
Renata Niklasiewicz

Grupa X FCI
Tomasz Kuszyk


Sędzia rezerwowy
Andrzej Brabletz
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych psów
oraz przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 30-05-2019