Wystawy / Shows
 
PLAN SĘDZIOWANIA - JUDGING PLAN
 
WYKAZ WYSTAWCÓW - LIST OF EXHIBITORS
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Bearded Collie, Border Collie i Owczarka Australijskiego

Bearded Collie, Border Collie and Australian Shepherd National Dog Show

Miasto - City, Date - Date

Owińska k/Poznania, 5.05.2019

Miejsce - Place

Owińska k/Poznania, Kompleks Sportowy, ul. Poprzeczna 12

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

20.04.2019

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty
wniesione do dnia 20.04.2019 r. - data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa (z katalogiem)  100 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu)  40 zł

Konkurencje hodowlane
Najlepsza Para  30 zł
Najlepsza Grupa Hodowlana  30 zł

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 20.04.2019 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 20.04.2019 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.

Attention! We do not accept payments at the show. The payment deadline is 20.04.2019.
Entries which will not be paid until 20.04.2019, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, Krajowa BCBCOA

IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "BCBCOA"

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, Krajowa BCBCOA

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 /
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m
 

Planowana obsada sędziowska - Judges

Karen Edwards (GB)
     Bearded Collie

Iwona Przeworska (PL)
     Border Collie

Britt Siegstad (DK)
     Owczarek australijski (typ amerykański) / Australian Shepherd
 
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych psów
oraz przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 30-04-2019

Obsługa wystawy: wystawy.NET