Wystawy / Shows
 
Zgłoszenia - Entry
 


 
 
Wystawa - Show
  Klubowa Wystawa Bokserów

Boxer Club Show

Miasto - City, Date - Date

Poznań, 15.09.2019

Miejsce - Place

60-463 Poznań, ul. Biskupińska 19   (naprzeciw Ogródków Działkowych „Strzeszyn”)

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

1.09.2019

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty
wniesione do dnia 1.09.2019 r. - data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa (z katalogiem)  100 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów i honorowa (bez katalogu)  50 zł

Konkurencje hodowlane  bezpłatnie
Najlepsza Para
Najlepsza Hodowla
Najlepszy Reproduktor
Najlepsza Suka Hodowlana

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 1.09.2019 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 1.09.2019 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".Foreign exhibitors

Attention!   We do not accept payments at the show. The payment deadline is 1.09.2019.
Entries which will not be paid, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


Payment - up to:  1.09.2019

- for the first dog (incl. catalogue) 35 EUR
- for each succeeding dog (without catalogue) 30 EUR
- minor puppy, puppy class, veteran and honour class (without catalogue) 15 EUR

Breeders competitions: free of charge

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, Klubowa BOX

IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "BOX"

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: Klubowa BOX

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 /
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m
 

Planowana obsada sędziowska - Judges

Fabrizio Censi (IT)

Roland Bebber (DE)

 


Dodatkowe informacje

Klasy wystawowe
młodszych szczeniąt: wiek od 4 do 6 miesięcy
szczeniąt: wiek od 6 do 9 miesięcy
młodzieży: wiek od 9 do 12 miesięcy
młodych psów/suk: wiek od 12 do 18 miesięcy
otwarta: wiek powyżej 15 miesięcy
użytkowa: wiek powyżej 15 miesięcy, psy/suki z certyfikatem użytkowości
championów: psy/suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
honorowa: psy z tytułem championa (klasa bez lokat i tytułów)
weteranów: powyżej 8 lat

Białe boksery
Na wystawę Klubową przyjmowane są boksery o białym umaszczeniu.
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 13-08-2019

Obsługa wystawy: wystawy.NET