Wystawy / Shows
 
PLAN SĘDZIOWANIA - JUDGING PLAN
 
WYKAZ WYSTAWCÓW - LIST OF EXHIBITORS
 
 
Wystawa - Show
  Klubowa Wystawa Bokserów

Boxer Club Show

Miasto - City, Date - Date

Poznań, 15.09.2019

Miejsce - Place

60-463 Poznań, ul. Biskupińska 19   (naprzeciw Ogródków Działkowych „Strzeszyn”)

PLAN DOJAZDU >

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

1.09.2019

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Opłaty
wniesione do dnia 1.09.2019 r. - data wpływu na konto oddziału !
- za pierwszego psa (z katalogiem)  100 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów i honorowa (bez katalogu)  50 zł

Konkurencje hodowlane  bezpłatnie
Najlepsza Para
Najlepsza Hodowla
Najlepszy Reproduktor
Najlepsza Suka Hodowlana

UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie.
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 1.09.2019 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 1.09.2019 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".Foreign exhibitors

Attention!   We do not accept payments at the show. The payment deadline is 1.09.2019.
Entries which will not be paid, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


Payment - up to:  1.09.2019

- for the first dog (incl. catalogue) 35 EUR
- for each succeeding dog (without catalogue) 30 EUR
- minor puppy, puppy class, veteran and honour class (without catalogue) 15 EUR

Breeders competitions: free of charge

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, Klubowa BOX

IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "BOX"

Reklamy w katalogu

czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)
z dopiskiem: Klubowa BOX

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 /
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m
 

Planowana obsada sędziowska - Judges

Roland Bebber (DE)
    
psy i suki pręgowane / males and females brindle

Fabrizio Censi (IT)
     psy i suki żółte / males and females fawn
 


Dodatkowe informacje

Klasy wystawowe
młodszych szczeniąt: wiek od 4 do 6 miesięcy
szczeniąt: wiek od 6 do 9 miesięcy
młodzieży: wiek od 9 do 12 miesięcy
młodych psów/suk: wiek od 12 do 18 miesięcy
pośrednia: wiek od 15 do 24 miesięcy miesięcy
otwarta
: wiek powyżej 15 miesięcy
użytkowa: wiek powyżej 15 miesięcy, psy/suki z certyfikatem użytkowości
championów: psy/suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
honorowa: psy/suki z tytułem championa (klasa bez lokat i tytułów)
weteranów: powyżej 8 lat

Białe boksery
Na wystawę Klubową przyjmowane są boksery o białym umaszczeniu.

UWAGA!
W przeddzień wystawy – w sobotę 14 września o godzinie 19.00 w restauracji „Powozownia” na terenie Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego HIPODROM-WOLA (ul. Lutycka 34 w Poznaniu) odbędzie się spotkanie dla uczestników wystawy połączone ze wspólną kolacją. Koszt kolacji: 50 zł od osoby
Wszystkich chętnych prosimy o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 9 września oraz o przekazanie opłaty za kolację na nasze konto z dopiskiem „Boksery-Wola”.
Zapraszamy!


PROGRAM KONKURENCJI FINAŁOWYCH

I. Sędziowie wybierają w swoich ringach po 4 najlepsze psy/suki w każdej klasie, którym lokaty i odpowiednie tytuły przyznają dopiero w ringu honorowym.

II. W poszczególnych klasach lokaty są przyznawane w następującej kolejności: psy żółte, psy pręgowane, suki żółte, suki pręgowane.

III. Kolejność konkurencji finałowych:

PREZENTACJA PSÓW I SUK Z KLASY HONOROWEJ

KONKURENCJE HODOWLANE:

NAJLEPSZA HODOWLA
W konkurencji biorą udział hodowle reprezentowane przez zgłoszone na wystawę nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 bokserów w jednym kolorze o tym samym przydomku hodowlanym, pochodzących z co najmniej 2 skojarzeń.

NAJLEPSZA PARA
Parę stanowią zgłoszone na wystawę pies i suka, jednego koloru, będące własnością jednego wystawcy.

NAJLEPSZY REPRODUKTOR / NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA
W konkurencji biorą udział zgłoszone na wystawę reproduktory i suki hodowlane z minimum 4-ma i maximum 6-ma potomkami, z co najmniej 2-ch skojarzeń.

KONKURENCJE FINAŁOWE:

NAJLEPSZE MŁODSZE SZCZENIĘ
W konkurencji biorą udział psy i suki z klasy młodszych szczeniąt, które otrzymały ocenę WO i lokatę I.

NAJLEPSZE SZCZENIĘ
W konkurencji biorą udział psy i suki, które w klasie szczeniąt otrzymały ocenę WO i lokatę I.

ZWYCIĘZCA KLUBU WETERAN
O tytuł ten konkurują w porównaniu psy/suki z oceną doskonałą i lokatą I - zwycięzcy klasy weteranów, oddzielnie żółte i pręgowane (tytuł przyznawany oddzielnie w płciach).

NAJLEPSZY WETERAN
O tytuł ten ubiegają się w porównaniu psy i suki z tytułem Zwycięzca Klubu Weteran .

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU
O tytuł ten konkurują w porównaniu psy/suki z oceną doskonałą i lokatą I - zwycięzcy klas młodzieży i młodych psów/suk, oddzielnie żółte i pręgowane (tytuł przyznawany oddzielnie w płciach).

NAJLEPSZY JUNIOR
O tytuł ten ubiegają się w porównaniu Młodzieżowi Zwycięzcy Klubu.

ZWYCIĘZCA KLUBU
O tytuł ten konkurują w porównaniu psy/suki z oceną doskonałą i lokatą I, z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów – oddzielnie żółte i pręgowane (tytuł przyznawany oddzielnie w płciach).

NAJLEPSZY BOKSER UŻYTKOWY
O tytuł ten ubiegają się w porównaniu psy/suki z oceną doskonałą i lokatą I - zwycięzcy klas użytkowych (tytuł przyznawany oddzielnie w płciach).

NAJLEPSZA SUKA WYSTAWY KLUBOWEJ
O tytuł ten konkurują suki z tytułem Zwycięzca Klubu.

NAJLEPSZY PIES WYSTAWY KLUBOWEJ
O tytuł ten konkurują psy z tytułem Zwycięzca Klubu.

ZWYCIĘZCA RASY / BOB
O tytuł ten konkurują Najlepszy Pies Wystawy Klubowej, Najlepsza Suka Wystawy Klubowej, Najlepszy Weteran oraz Najlepszy Junior.

ZWYCIĘZCA PŁCI PRZECIWNEJ / BOS
Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy sędzia wybiera najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej – BOS.

 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.


Aktualizacja / Update: 10-09-2019

Obsługa wystawy: wystawy.NET