Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


Przewodniczący Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów - Tadeusz Roszkiewicz, pełni dyżur w siedzibie oddziału w trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00


K O M U N I K A T Y

TESTY PSYCHICZNE

ul. Szydłowska 43, 61-000 Poznań - przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Testy psychiczne obowiązują te rasy psów, które zostały wytypowane przez Kluby Ras (Załącznik do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych). Zaliczenie testów z wynikiem pozytywnym jest warunkiem dopuszczenia tych ras do hodowli.
Na testy należy doprowadzić psy i suki, które ukończyły 12 miesięcy.

01.04.2017 – godz. 10.00 - testy psychiczne wiosenne
02.09.2017 – godz. 10.00
- testy psychiczne jesienneKURSY TRESURY NA PSA TOWARZYSZĄCEGO (PT i BH)
ul. Szydłowska 43, 61-000 Poznań - przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej


01.04.2017 - rozpoczęcie kursu wiosennego o godz. 16.00
02.09.2017
- rozpoczęcie kursu jesiennego o godz. 16.00
 

UWAGA!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze e-mailowe lub telefoniczne zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie.


EGZAMINY BH, IPO, PT

ul. Szydłowska 43, 61-000 Poznań - przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

01.04.2017 – godz. 10.00 – BH, PT
02.04.2017 – godz. 10.00
– IPO
24.06.2017 – godz. 10.00
– BH, PT
25.06.2017 – godz. 10.00
– IPO
02.09.2017 – godz. 10.00
– BH, PT
03.09.2017 – godz. 10.00
– IPO
04.11.2017 – godz. 10.00
– BH, PT
05.11.2017 – godz. 10.00
– IPO


UWAGA!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze e-mailowe lub telefoniczne zgłaszanie udziału w w/w egzaminach.


PRZEGLĄD oraz TESTY PSYCHICZNE OWCZARKÓW NIEMIECKICH
ul. Szydłowska 43, 61-000 Poznań - przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

22.04.2017 – godz. 10.00
30.09.2017 – godz. 10.00