Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


Przewodniczący Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów - Tadeusz Roszkiewicz, pełni dyżur w siedzibie oddziału w trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00


K O M U N I K A T Y

TESTY PSYCHICZNE


Testy psychiczne obowiązują te rasy psów, które zostały wytypowane przez Kluby Ras (Załącznik do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych). Zaliczenie testów z wynikiem pozytywnym jest warunkiem dopuszczenia tych ras do hodowli.
Na testy należy doprowadzić psy i suki, które ukończyły 12 miesięcy.


UWAGA!
W przypadku psów i suk z innych Oddziałów wymagane jest pisemne skierowanie z Oddziału macierzystego.


EGZAMINY BH, PT, IGP

29.10.2022 – godz. 10.00 – BH, PT
30.10.2022 – godz. 10.00 – IGP

PRZEGLĄD oraz TESTY PSYCHICZNE OWCZARKÓW NIEMIECKICH


29.10.2022 – godz. 14.00 - zmiana terminu i godziny!

UWAGA!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze e-mailowe zgłaszanie udziału w testach, egzaminach, przeglądzie ON oraz kursie PT.


Miejsce: teren Schroniska dla Zwierząt, Skałowo, ul. Warzywna 25
Dojazd: https://goo.gl/maps/U8xgYHFxycq