Komunikaty

 
RANKING WYSTAWOWY 2020

Właściciel suki lub psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć na Karcie Osiągnięć do dnia 14 marca br. obejmującego sezon wystawowy 2020 wyłącznie na adres mailowy: ranking.poznan@zkwp.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć skany kart ocen wystawowych. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie.

Regulamin rankingu (PDF) >

Punktacja rankingu (PDF) >

Karta osiągnięć (PDF) >


WYNIKI RANKINGU 2019


Grupa   1 FCI (PDF) >
Grupa   2 FCI (PDF) >
Grupa   3 FCI (PDF) >
Grupa   4 FCI (PDF) >
Grupa   5 FCI (PDF) >
Grupa   6 FCI (PDF) >
Grupa   7 FCI (PDF) >
Grupa   8 FCI (PDF) >
Grupa   9 FCI (PDF) >
Grupa 10 FCI (PDF) >
Klasa PUPPY (PDF) >
Klasa JUNIOR (PDF) >
Klasa OPEN (PDF) > 
Klasa WETERAN (PDF) >
Wyniki łączne (PDF) >