Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


PRZEGLĄDY HODOWLANE

Począwszy od stycznia 2021 kolejne przeglądy hodowlane będą odbywały się na bieżąco po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń w ramach poszczególnych grup FCI. Po wpłynięciu danej ilości zgłoszeń z jednej grupy zostanie wyznaczony termin przeglądu hodowlanego tej grupy bez względu na ilość zgłoszeń z pozostałych grup. 

O terminie i dokładnej godzinie poinformujemy Państwa e-mailowo na kilka dni przed przeglądem.
Miejsce przeglądu: teren przy siedzibie Oddziału - ul. Piwoniowa 16 w Poznaniu

Prosimy właścicieli psów zainteresowanych przeglądem o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) przesyłanie zgłoszeń do przeglądu na zamieszczonym formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty na kwotę 700 zł, a dla psów ras polskich na kwotę 350 zł.

Zgłoszenie przeglądu hodowlanego (formularz edytowalny PDF) >

Zasady organizacji przeglądu hodowlanego - więcej >

Pierwszeństwo udziału w przeglądzie mają członkowie poznańskiego Oddziału. Pozostali członkowie ZKwP muszą mieć każdorazowo zgodę Oddziałowej Komisji Hodowlanej macierzystego Oddziału. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia na przegląd..
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do RHPR) muszą mieć je wszystkie spełnione, zanim przystąpią do przeglądu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenia spełnionych wymogów.
Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący.

UWAGA !

Zarząd Oddziału w Poznaniu organizuje w dniu 10.06.2023 r. przegląd hodowlany dla wszystkich grup FCI.
Przegląd odbędzie się na terenie siedziby Oddziału, przy ul. Piwoniowej 16, 60-175 Poznań.
Prosimy o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) przesyłanie zgłoszeń do przeglądu na formularzu w terminie do 5 czerwca br.
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń poinformujemy e-mailowo o godzinie, na którą należy się zgłosić do przeglądu.