Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


PRZEGLĄDY HODOWLANE


Zgłoszenie przeglądu hodowlanego (formularz edytowalny PDF) >

Prosimy o e-mailowe (poznan@zkwp.pl) przesyłanie zgłoszeń do przeglądu na zamieszczonym formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty na kwotę 900 zł, a dla psów ras polskich na kwotę 450 zł.

Zasady organizacji przeglądu hodowlanego - więcej >

Pierwszeństwo udziału w przeglądzie mają członkowie poznańskiego Oddziału. Pozostali członkowie ZKwP muszą mieć każdorazowo zgodę Oddziałowej Komisji Hodowlanej macierzystego Oddziału. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia na przegląd..
Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący.


Zapraszamy!