Komunikaty

 
Dyżury członków Zarządu Oddziału w kwietniu br.


Przewodniczący Zarządu Oddziału – Andrzej Mania: 19.04.2022 w godz. 16:00 – 18:00

Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych – Jarosław Grunt: 26.04.2022 w godz. 16:00 – 18:00

Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych – Ewa Górska: 26.04.2022 w godz. 17:00 – 18:00INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU W POZNANIU


Szanowni Państwo !
Zarząd Oddziału realizując postulaty zgłaszane podczas Walnego Zgromadzenia Członków oraz wnioski zbierane na bieżąco postanowił umożliwić członkom Oddziału z opłaconą na bieżąco składką :

1) Od 1 lutego 2020 roku publikację na stronie Oddziału na FB następujących informacji:
    a) Informacja o hodowli
    b) Informacje o szczeniętach
    c) Informacje o reproduktorach

2) Od 1 marca 2020 roku publikację na stronie Oddziału na FB osiągnięć wystawowych członków naszego Oddziału (z tegorocznych wystaw)

3) Ponadto na stronie będą publikowane aktualności z życia Oddziału – informacje o kursach, warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Oddział.

4) Stronę prowadzą Panie Ewa Górska i Katarzyna Czapla.

5) Aktualizacja będzie prowadzona w miarę możliwości na bieżąco w zależności od ilości materiałów, minimum raz w tygodniu. Prosimy o nie pisanie monitów. Materiały będą zamieszczane wg. kolejności wpływu.

6) Materiały przesyłamy na email : fb.poznan@zkwp.pl wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za rok bieżący (scan legitymacji lub potwierdzenia wniesienia opłaty ) oraz oświadczeniem treści:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na podstawie art. 4 ust 11 oraz art. 6 ust 1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako członek Związku Kynologicznego w Polsce i dla celów związkowych i związanych z tym praw i obowiązków. Oświadczam, iż przesłane przeze mnie materiały dotyczące (mojej hodowli, szczeniąt, reproduktorów) zawierające moje dane stanowią moją własność i są udostępnione i publikowane na stronie FB ZKwP Oddziału Poznań na mój wniosek i za moją zgodą.
(oświadczenie – scan lub zdjęcie oświadczenia z własnoręcznym podpisem i datą)

7) Materiały bez potwierdzenia opłacenia składki za rok bieżący i oświadczenia nie będą publikowane. Materiał dot. hodowli lub szczeniąt, bądź reproduktora przesyłamy tylko jeden plik.

8) Procedura zamieszczania:
    a) Informację np. o szczeniętach opracowujemy sami np. jedno zdjęcie i opis wraz z kontaktem do siebie
        i to stanowi materiał do publikacji lub gotowa reklama. Osoby prowadzące stronę nie wykonują materiału
        tylko go zamieszczają, stąd prosimy o sprawdzenie materiału przed wysyłką.
    b) Materiał wraz z potwierdzeniem opłaty składki za dany rok oraz oświadczeniem przesyłamy jednym
        emailem na adres fb.poznan@zkwp.pl
    c) I tak samo w zakresie reproduktorów i hodowli oraz osiągnięć wystawowych. Za podanie nieprawdziwych
        danych odpowiedzialność ponosi zamieszczający informację.
    d) Materiał nie może przekraczać 500 KB.
 

 

Komunikaty