Komunikaty

 
Uprzejmie informujemy, że ogłoszenia o sprzedaży szczeniąt zamieszczane będą na stronie internetowej na podstawie wniosku hodowcy złożonego bezpośrednio w biurze Oddziału lub wysłanego na adres e-mailowy poznan@zkwp.pl
We wniosku należy podać następujące dane: imię i nazwisko hodowcy, rasę (ewentualnie odmianę), datę urodzenia miotu oraz numer telefonu. Można także podać stronę www i adres e-mail.

Ogłoszenia będą utrzymywane na serwerze przez trzy miesiące od daty złożenia wniosku. Po tym okresie będą automatycznie kasowane. Wznowienie ogłoszenia jest możliwe na podstawie kolejnego wniosku złożonego przez hodowcę.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej.